Competitief

COMPETITIEVE GROEP

Ritmische gymnastiek is een olympische discipline die zich haast uitsluitend tot meisjes richt. Het is een sportdiscipline met een zeer laag ongevallenpercentage mede dankzij het gegeven dat er uitsluitend met handtuigen geturnd wordt.


Ritmische gymnastiek plaats voornamelijk de lenigheid en de gratie van de turnster in de schijnwerpers. Het turnen met tuigen – bal, hoepel, knotsen, lint en touw – met muzikale begeleiding vergt van de beoefenaars uiteraard ook een groot coördinatievermogen.


Zeer regelmatig en intensief trainen vanaf zeer jonge leeftijd is dan ook een must om een behoorlijk prestatieniveau te kunnen bereiken.


Met gespecialiseerde en professioneel geschoolde trainsters verzorgt Forza Ritmica Gent de permanente opleiding en begeleiding van onze turnsters die aan diverse wedstrijden, tornooien en kampioenschappen in de ritmische gymnastiek wensen deel te nemen.


Het wedstrijdprogramma dat door de Gymnastiek Federatie werd uitgewerkt werd onlangs aangepast en omvat voortaan drie wedstrijdniveau’s en acht leeftijdscategoriëen:

 

© Michel Vuijlsteke

Voor meer informatie betreffende ons competitief aanbod kan u contact opnemen met onze  technisch coördinator competitiesport: Mevr. A. Huyghe.


info@forzaritmica.be - Lange Violettestraat 277/A, 9000 Gent - 09 269 01 07

Webdesign by Solveo