Recreatief

KLEUTERGYM - recreatief

Kinderen willen vooral plezier beleven aan sporten, dit is ook in het kleuterturnen een prioriteit. Forza Ritmica Gent besteedt enorm veel aandacht aan het kleuterturnen. We zijn er immers van overtuigd dat dit de ideale voorbereiding is op verschillende sporttakken.


Onze kleuters worden ingedeeld in 3 groepen :

a.Kleuters 1ste kleuterklas

b.Kleuters 2de kleuterklas

c.Kleuters 3de kleuterklas


In elk van deze groepen zullen onze trainsters zich focussen op enkele specifieke elementen van de lichamelijke opvoeding alsook leren ze spelenderwijs omgaan met de andere kinderen in de groep, voeren ze eenvoudige opdrachten uit en maken ze kennis met allerlei vormen van bewegen.


Kleuters ontdekken in de gymles, via leuke spelletjes en oefeningen, hun eigen grenzen kennen en kunnen hun energie ten volle benutten. De les kleuterturnen is ook het moment om hun eerste ‘turn-kunstjes’ te leren en uiteraard nadien te tonen aan mama en papa.


De allerkleinsten van de 1ste kleuterklas maken vooral kennis met bewegingsleer en lichaamsbesef. De ontwikkeling van de natuurlijke motoriek staat centraal.


Bij de 2de kleuterklas is de natuurlijke motoriek het aangrijpingspunt voor de verbreding en verdieping van de algemene bewegingsvaardigheid. De natuurlijke motoriek wordt dynamischer : meer snelheid, kracht, complexiteit, zelfzekerheid en zelfstandigheid.


Bij de kinderen van de 3de kleuterklas wordt de opgebouwde bewegingsvaardigheid gebruikt als basis om naar meer gymnastiekgeoriënteerde vaardigheden te evolueren.


Jongens en meisjes zijn welkom bij onze kleutergroepen!


© Michel Vuijlsteke

© Michel Vuijlsteke

INSTAP RITMIEK, meisjes 1e leerjaar - recreatief

Tijdens deze trainingen worden aan de meisjes de eerste basisbewegingen van de ritmische gymnastiek aangeleerd in overeenstemming met de leerlijn die door onze technische staf werd opgesteld. 


De vorderingen van deze meisjes zullen regelmatig opgevolgd worden en zullen onze technische staf toelaten om, in samenspraak met de ouders van de betrokken gymnaste, een voorstel te formuleren met betrekking tot welke richting in de ritmische gymnastiek (recreatief of competitief niveau) de gymnaste kan inslaan.

RITMIEK BEGINNELINGEN, meisjes 2e en 3e leerjaar - recreatief

De Ritmiek Beginnelingen is toegankelijk voor meisjes van 6 tot 10 jaar, die de ritmische gymnastiek op recreatief niveau wensen uit te oefenen. Sommige onder hen zullen voor de eerste keer kennis maken met de ritmiek, anderen zullen dan weer doorstromen vanuit de Instap Ritmiek of het kleuterturnen. Tijdens deze trainingen wordt er voornamelijk gewerkt op lenigheid, evenwichtsoefeningen en basiselementen met diverse tuigen zoals de bal en het touw.

© Michel Vuijlsteke

RITMIEK JONGEREN, meisjes 4e, 5e en 6e leerjaar - recreatief

De ritmiek jongeren is bedoeld voor meisjes die reeds enige ervaring hebben in de ritmische gymnastiek en die hun tuigtechnieken verder wensen te ontwikkelen. Deze meisjes werken verder op hun tuigtechniek met bal en touw, maar leren ook de basisbeginselen van de tuigtechnieken met hoepel aan.

BASISTURNEN, meisjes en jongens vanaf 1e leerjaar - recreatief

Bij basisturnen maken meisjes en jongens kennis met alle aspecten van de turnsport. Kinderen vanaf het 1ste leerjaar zijn welkom op deze trainingen. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basis van gymnastiek: lenigheid, kracht, vormspanning, evenwicht en coördinatie. De kinderen leren er alle basis-bewegingen zoals het maken van een koprol, kopstand, handstand, radslag,… De oefeningen worden aangeleerd aan de verschillende turntoestellen.

© Michel Vuijlsteke

RITMIEK GEVORDERDEN, meisjes vanaf 1e middelbaar - recreatief

In de ritmiek gevorderden kunnen onze meest ervaren turnsters terecht. Van deze groep wordt verwacht dat zij diverse tuigtechnieken met bal, touw en hoepel reeds eigen zijn zodat zij zich kunnen focussen op de tuigtechnieken met knotsen en lint. Bij deze groep wordt ook verder getraind op gratie en elegantie. Indien onze turnsters dit wensen kan in samenspraak met de trainster besloten worden om deel te nemen aan verschillende demonstraties. Deze groep traint twee maal in de week. 

DANS, meisjes en jongens vanaf 1e leerjaar - recreatief

Op woensdagnamiddag organiseert Forza Ritmica Gent ook danslessen! Iedereen die gevoel voor ritme heeft kan in deze groep terecht voor uiteenlopende dansgenres gaande van kidsdance tot moderne hip-hop.

klik op het schema voor groter weergave

Schematische voorstelling recreatieve groepen


info@forzaritmica.be - Lange Violettestraat 277/A, 9000 Gent - 09 269 01 07

Webdesign by Solveo