Representatief

ESTHETISCHE GYMNASTIEK - representatief

De esthetische gymnastiek is een relatief jonge discipline binnen de ritmische gymnastiek. Binnen deze discipline wordt er niet geturnd met tuigen maar staan gratie, elegantie, expressie en lenigheid centraal. Deze meisjes trainen 2 x per week en verzorgen tijdens het turnseizoen diverse demonstraties op wedstrijden en/of evenementen.

DEMONSTRATIETEAM - representatief

Het demonstratieteam heeft als belangrijkste doelstellingen enerzijds deelname aan het wedstrijdcircuit voor demonstratiegroepen van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen en anderzijds het optreden tijdens internationale gymnastiekfestivals in het buitenland met als  uiteindelijk doel een selectie voor de vierjaarlijkse World Gymnastrada te behalen.

Forza Ritmica heeft zich in het verleden reeds kunnen plaatsen voor de World Gymnastrada te Amsterdam, Göteborg en Lissabon.

GROEPSCOMPETITIE - representatief

Sinds het turnseizoen 2013 – 2014 werd een nieuwe afdeling in het leven geroepen, de groepscompetitie. Met deze afdeling wenst Forza Ritmica Gent deel te nemen aan de specifieke groepscompetitie voor Ritmische Gymnastiek die door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen wordt georganiseerd. Deze groep is enkel toegankelijk voor gymnasten met ervaring in de individuele RG competitie. Naast deelname aan het competitieve luik geeft deze groep ook verschillende demonstraties tijdens individuele wedstrijden, tornooien en evenementen.   


info@forzaritmica.be - Lange Violettestraat 277/A, 9000 Gent - 09 269 01 07

Webdesign by Solveo