LOGO FORZA RITMICA GENT

RECREATIEF

Ons recreatief aanbod focust zich op 4 grote takken in de gymnastiek:


  1. Kleutergym
  2. Ritmische gymnastiek
  3. Dans

 

Het kleuterturnen staat open voor zowel meisjes als jongens.

De ritmische gymnastiek is een discipline binnen de gymnastiek die zich voornamelijk naar meisjes richt.

Ook bij de moderne dans/hip-hop zullen voornamelijk meisjes aansluiten, al zijn jongens evenzeer welkom!


Binnen de recreatieve afdelingen wordt er getraind buiten competitieverband en staat voornamelijk de sportbeleving en het sportplezier centraal.

Het aantal trainingsuren beperkt zich tot maximaal 3u in de week.

In al deze takken wordt uw kind begeleid door professionele trainsters die allen minstens het

Bloso-diploma ‘Initiator in de Ritmische Gymnastiek’ behaald hebben.


Voor meer informatie betreffende ons recreatief aanbod kan u contact opnemen met onze

technisch coördinator recreatieve groepen.


Voor meer info over de recreatieve groep klikt u hier.


REPRESENTATIEF

Ons representatief aanbod focust zich op 3 grote takken in de gymnastiek:


  1. Esthetische gymnastiek
  2. Demo
  3. Groepscompetitie


Ons representatief aanbod biedt onze gymnasten de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende tornooien en/of demonstraties in het binnen- en buitenland

zonder dat deze specifiek competitief gericht zijn.


Om tot deze groep te kunnen toetreden wordt van de gymnaste verlangt dat zij reeds in een andere groep (op recreatief of competitief niveau) traint of getraind heeft. Vanzelfsprekend wordt van de gymnaste ook verlangt dat zij effectief deelneemt aan de demonstraties en/of tornooien in het binnen- of buitenland.


Voor meer informatie betreffende ons representatief aanbod kan u contact opnemen met onze

technisch coördinator representatieve groepen.


Voor meer info over de representatieve groep klikt u hier.


COMPETITIEF


Voor meer info over de competitieve groep klikt u hier.