LOGO FORZA RITMICA GENT

KLEUTERGYM

Kinderen willen vooral plezier beleven aan sporten, dit is ook in het kleuterturnen een prioriteit.

Forza Ritmica Gent besteedt enorm veel aandacht aan het kleuterturnen.

We zijn er immers van overtuigd dat dit de ideale voorbereiding is op verschillende sporttakken.


Onze kleuters worden ingedeeld in 3 groepen :

a. Kleuters 1ste kleuterklas

b. Kleuters 2de kleuterklas

c. Kleuters 3de kleuterklas


In elk van deze groepen zullen onze trainsters zich focussen op enkele specifieke elementen van de lichamelijke opvoeding alsook leren ze spelenderwijs omgaan met de andere kinderen in de groep,

voeren ze eenvoudige opdrachten uit en maken ze kennis met allerlei vormen van bewegen.


Kleuters ontdekken in de gymles, via leuke spelletjes en oefeningen, hun eigen grenzen kennen en kunnen hun energie ten volle benutten. De les kleuterturnen is ook het moment om hun eerste ‘turn-kunstjes’

te leren en uiteraard nadien te tonen aan mama en papa.


De allerkleinsten van de 1ste kleuterklas maken vooral kennis met bewegingsleer en lichaamsbesef.

De ontwikkeling van de natuurlijke motoriek staat centraal.


Bij de 2de kleuterklas is de natuurlijke motoriek het aangrijpingspunt voor de verbreding en verdieping

van de algemene bewegingsvaardigheid. De natuurlijke motoriek wordt dynamischer :

meer snelheid, kracht, complexiteit, zelfzekerheid en zelfstandigheid.


Bij de kinderen van de 3de kleuterklas wordt de opgebouwde bewegingsvaardigheid gebruikt als basis

om naar meer gymnastiekgeoriënteerde vaardigheden te evolueren.


Jongens en meisjes zijn welkom bij onze kleutergroepen!


INSTAP RITMIEK

meisjes 1e leerjaar - recreatief

Tijdens deze trainingen worden aan de meisjes de eerste basisbewegingen van de ritmische gymnastiek aangeleerd in overeenstemming met de leerlijn die door onze technische staf werd opgesteld. 


De vorderingen van deze meisjes zullen regelmatig opgevolgd worden en zullen onze technische staf toelaten om, in samenspraak met de ouders van de betrokken gymnaste, een voorstel te formuleren met betrekking tot welke richting in de ritmische gymnastiek (recreatief of competitief niveau) de gymnaste

kan inslaan.


BEGINNELINGEN RITMIEK

meisjes 2e en 3e leerjaar - recreatief

De Ritmiek Beginnelingen is toegankelijk voor meisjes van 6 tot 10 jaar, die de ritmische gymnastiek op recreatief niveau wensen uit te oefenen. Sommige onder hen zullen voor de eerste keer kennis maken

met de ritmiek, anderen zullen dan weer doorstromen vanuit de Instap Ritmiek of het kleuterturnen.

Tijdens deze trainingen wordt er voornamelijk gewerkt op lenigheid, evenwichtsoefeningen en basiselementen met diverse tuigen zoals de bal en het touw.


JONGEREN RITMIEK

meisjes 4e, 5e en 6e leerjaar - recreatief

De ritmiek jongeren is bedoeld voor meisjes die reeds enige ervaring hebben in de ritmische gymnastiek

en die hun tuigtechnieken verder wensen te ontwikkelen. Deze meisjes werken verder op hun tuigtechniek met bal en touw, maar leren ook de basisbeginselen van de tuigtechnieken met hoepel aan.


GEVORDERDEN RITMIEK

meisjes vanaf 1e middelbaar - recreatief

In de ritmiek gevorderden kunnen onze meest ervaren turnsters terecht. Van deze groep wordt verwacht dat zij diverse tuigtechnieken met bal, touw en hoepel reeds eigen zijn zodat zij zich kunnen focussen op de tuigtechnieken met knotsen en lint. Bij deze groep wordt ook verder getraind op gratie en elegantie. Indien onze turnsters dit wensen kan in samenspraak met de trainster besloten worden om deel te nemen aan verschillende demonstraties.


DAMESTURNEN

Wekelijkse oefenlessen damesturnen en stretching. 

In deze cursus werk je op een rustige manier aan je conditie, lenigheid en spierkracht.

Dit met een geringe belasting van de gewrichten. 


Klik hier door naar het lesrooster!