LOGO FORZA RITMICA GENT

ESTHETISCHE GYMNASTIEK 


De esthetische gymnastiek is een relatief jonge discipline binnen de ritmische gymnastiek.

Binnen deze discipline wordt er niet geturnd met tuigen maar staan gratie, elegantie, expressie

en lenigheid centraal. Deze meisjes trainen 2 x per week en verzorgen tijdens het turnseizoen

diverse demonstraties op wedstrijden en/of evenementen.


DEMONSTRATIETEAM


Het demonstratieteam heeft als belangrijkste doelstellingen enerzijds deelname aan

het wedstrijdcircuit voor demonstratiegroepen van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen

en anderzijds het optreden tijdens internationale gymnastiekfestivals in het buitenland met

als uiteindelijk doel een selectie voor de vierjaarlijkse World Gymnastrada te behalen.

Forza Ritmica heeft zich in het verleden reeds kunnen plaatsen voor de World Gymnastrada

te Amsterdam, Göteborg en Lissabon.


GROEPSCOMPETITIE


Sinds het turnseizoen 2013 – 2014 werd een nieuwe afdeling in het leven geroepen,

de groepscompetitie. Met deze afdeling wenst Forza Ritmica Gent deel te nemen aan

de specifieke groepscompetitie voor Ritmische Gymnastiek die door de

Gymnastiekfederatie Vlaanderen wordt georganiseerd. Deze groep is enkel toegankelijk

voor gymnasten met ervaring in de individuele RG competitie. Naast deelname aan het

competitieve luik geeft deze groep ook verschillende demonstraties tijdens

individuele wedstrijden, tornooien en evenementen.   


Klik hier door naar het lesrooster!

webdesign by olielek