LOGO FORZA RITMICA GENT

GROEPSCOMPETITIE


Sinds het turnseizoen 2013 – 2014 werd een nieuwe afdeling in het leven geroepen,

de groepscompetitie. Met deze afdeling wenst Forza Ritmica Gent deel te nemen aan

de specifieke groepscompetitie voor Ritmische Gymnastiek die door de

Gymnastiekfederatie Vlaanderen wordt georganiseerd. Deze groep is enkel toegankelijk

voor gymnasten met ervaring in de individuele RG competitie. Naast deelname aan het

competitieve luik geeft deze groep ook verschillende demonstraties tijdens

individuele wedstrijden, tornooien en evenementen.   


Klik hier door naar het lesrooster!