LOGO FORZA RITMICA GENT

IEDEREEN WELKOM OM EENS

TE PROBEREN EN DEEL UIT TE MAKEN

VAN ONZE VERENIGING

LESROOSTER

KLEUTERTURNEN


Voor jongens en meisjes van de 1ste kleuterklas tot en met de 3de kleuterklas.

 • 2de kleuterklas: zaterdag van 9:30 tot 10:30
 • 1ste kleuterklas: zaterdag van 10u30 tot 11u30
 • 3de kleuterklas: zaterdag van 11u30 tot 12u30

INSTAP RITMIEK


Voor meisjes van het 1ste leerjaar.

Aanleren van basisbewegingen van de ritmische gymnastiek. Twee lessen per week. Mogelijkheid tot doorstroming naar de competitie afdeling na selectie. 

 • woensdag van 13:30 tot 15:00
 • zaterdag van 10:30 tot 12:00

BEGINNELINGEN RITMIEK


Voor meisjes van het 1ste leerjaar t.e.m. het 3de leerjaar.

Eén les per week. Sommige onder hen zullen voor de eerste keer kennis maken met de ritmiek, anderen zullen doorstromen vanuit de instap ritmiek of kleuterturnen.

Tijdens deze trainingen wordt voornamelijk gewerkt op lenigheid, evenwichtsoefeningen en
basiselementen met diverse tuigen zoals de bal en het touw.

 • woensdag van 13:30 tot 15:00 of zaterdag van 9:00 tot 10:30

JONGEREN RITMIEK


Voor meisjes van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Eén of twee lessen per week. Deze lessen zijn voor meisjes met enige ervaring die hun tuigtechnieken verder wensen te ontwikkelen.

 • woensdag van 15:00 tot 16:30
 • zaterdag van 10:30 tot 12:00

GEVORDERDEN RITMIEK


Voor de meisjes van het middelbaar.

Van deze groep wordt verwacht dat zij diverse tuigtechnieken reeds eigen zijn.

Er wordt gewerkt aan vervolmaking maar ook werken we op de danstechniek binnen ritmiek waar gratie en elegantie voorop staat.

 • zaterdag van 10:30 tot 12:30

DEMO-TEAM


Het demonstratieteam heeft als belangrijkste doelstelling om één grote demonstratie oefening te maken en hiermee deel te nemen aan Belgische en internationale turnfestivals.

Om deel uit te maken van deze groep moet je een toegangsproef afleggen.

Je dient eveneens aan te sluiten tot één van onze andere lessen om voldoende

dans- en tuigtechnieken te oefenen.

 • vrijdag van 19:00 tot 21:00

BASISTURNEN


Voor jongens en meisjes van het 1e tot het 3e leerjaar.

Tijdens deze les worden basisbewegingen aangebracht van turnen waarbij de beginselen van turnen worden aangeleerd. Dat wil zeggen voorwaartse koprol, rugwaartse koprol, van een konijnensprong tot hondenstand doorrollen, rad en grondoefeningen.

We werken met de minitrampoline, zweedse banken,  evenwichtsbalken, plint. 


DAMESTURNEN


Wekelijkse oefenlessen damesturnen en stretching. 

In deze cursus werk je op een rustige manier aan je conditie, lenigheid en spierkracht.

Dit met een geringe belasting van de gewrichten. 


 • Basisturnen: woensdag van 14:00 tot 15:00
 • Damesturnen: woensdag van 19:00 tot 20:00

RYTMISCHE GYMNASTIEK COMPETITIE


Na selectie volgen er trainingsschema’s op maat per gymnaste.

webdesign by olielek